Székelyszabar története

Székelyszabar település Baranya megyében található, Mohácshoz közel. A település környezetében az államalapítás előttről régészeti leletekre még nem bukkantak. Írott formában 1389-ből találták az első forrást, Zabar néven említették meg ekkor a települést. Később, amikor a település Károly főherceg birtokába került, Hercegszabarként és említették azt. A Székely kifejezést akkor kapta a települést, amikor a falu német lakosságának helyére székelyek települtek. A török hódoltság alatt, valamint később, a 17. század végére is a település elnéptelenedett.

1720-ban telepítették ne németekkel, egészen az 1930-as évek elejéig csak németek laktak a településen. Ekkor érkeztek meg az első magyar anyanyelvű lakók, de ekkor is nagyon nagy többségben voltak még a németek.

Székelyszabar egyedi, különleges címerét egy 1746-ból származó pecsétnyomó mintázata alapján készíttették, ellentétben az általános községi címerekkel, Székelyszabar címere nem a lakosság foglalkozására utal, hanem Szűz Máriát ábrázolja.

A nemzetiségi összetétel a 2. világháborút követően változott meg, a németek egy részét kitelepítették, helyükre pedig székelyek és felvidéki magyarok költöztek. 1970-re már a magyar lakosság volt többségben, nem a németek.